Theo các bác thằng này sẽ có giá là bao nhiêu trong phiên đấu giá tới?


[:P][:P][:P][:P]