Có anh em nào có thống tin về thằng này ko? Sắp tới bọn này bán đấu giá đấy. Vốn điều lệ của nó là 100 tỷ. Số lương cổ phiếu đấu giá lần này là hơn 2 triệu cổ phiếu.

Về tình hình lằm ăn thì bọn này hiện tại là nhất, cả xây dựng, đi cáp điện, dựng trạm ...

anh em nào có thông tin gì cùng thảo luận nhé. Ngày 30 này là hết hạn đăng ký đấu thầu.

Thanks