cac bac cho e hoi thong tin ve PVSC voi!


e dang dinh dau tu con day nhung ko biet thong tin j cả.


thanks cac bac truoc nha!