Bác nào có thông tin update ve Ngân hàng phát triển nhà TP Hồ Chí Minh share cho em voi, em đói thông tin vê thằng này quá. Thks các bác nhiều nhiều[:S]