- CƠ HỘI KIẾM LỢI NHUẬN TỪ TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT VŨ KHÍ QUÂN SỰ LỚN NHẤT THẾ GIỚI LOCKHEED MARTIN

1. Ngày 30/8 chia cổ tức $1.82/CP
2. Mức độ tăng trưởng giá $40 từ đây đến cuối năm
- TẠI SAO PHẢI LÀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH QUỐC TẾ:
+ Sản phẩm đa dang: Hàng hóa, Cổ phiếu, Ngoại tệ, Chỉ số, Trái phiếu
+ Thị trường 2 chiều, kiếm lợi nhuận ngay cả khi giá giảm
+ Thanh khoán t+0, mua bán ngay lập tức
+ Thông tin minh bạch, hình thành hơn 50 năm

Liên hệ Ms. Lan 09013 666 71 để được trao đổi cụ thể về chứng khoán phái sinh.