Cty PTI sắp phát hành CP để tăng vốn điều lệ và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Có bác nào có thông tin vềhoạt động kinh doanh của PTI năn 2006, vui lòng chia sẻ một chút thông tin.


Cảm ơn các bác nhiều


Tìm mãi .............chưa thấy minh chủ