Doanh nghiệp bị Hủy niêm yết và chưa từng niêm yết sắp ùn ùn kéo lên sàn UpComBộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết.

Theo đó, những điểm nổi bật của Thông tư số 01/2015/TT-BTC là các quy định buộc các công ty đại chúng, kể cả các công ty chưa đủ điều kiện niêm yết, cũng sẽ phải đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UpCom.

<a href="http://baodautu.vn/stores/news_dataimages/chitin/012015/06/13/400x286xupcom.jpg.pagespeed.ic.8keBtZdHbm.jpg" onclick="return hs.expand(this)"></a>
Sàn UpCom được dự báo sẽ sôi động hơn nhiều sau khi Thông tư 01 có hiệu lực từ tháng 3/2015

Cụ thể, Thông tư quy định, các công ty niêm yết sau khi bị hủy niêm yết, nếu vẫn là công ty đại chúng thì sẽ phải đăng ký giao dịch trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hủy niêm yết.

Quy định này đã cởi được một vấn để nổi cộm thời gian qua là nhiều công ty niêm yết sau khi hủy niêm yết (kể cả bắt buộc và tự nguyện), nhưng không đưa cổ phiếu lên đăng ký giao dịch trên sàn UpCom. Điều này dẫn đến tình trạng nhà đầu tư không có chỗ để giao dịch cổ phiếu.

Ngoài ra, Thông tư 01 cũng quy định, các công ty đại chúng đã chào bán chứng khoán ra công chúng, cũng sẽ bắt buộc phải đăng ký giao dịch trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngoài ra, Thông tư 01 còn có các nội dung nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa sớm thực hiện việc đưa cổ phiếu lên giao dịch, tạo thanh khoản cho cổ phiếu sau khi IPO.

Theo đó, các công ty đại chúng hình thành từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thì đại diên sở hữu vốn Nhà nước phải đôn đốc doanh nghiệp hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, lưu ký và giao dịch chứng khoán trong vòng 1 năm kể từ 1/11/2014 (Ngày Quyết định 51/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thoái vốn, bán cổ phần, đăng ký giao dịch và niêm yết của doanh nghiệp Nhà nước có hiệu lực).

Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2015.
--- Gộp bài viết, 28 phút trước, Bài cũ: 31 phút trước ---
Từ 1/3/2015 anh em chúng ta vỗ tay hoan hô sự trở lại của những xác chết từng chinh chiến năm xưa là SME, NVC, THV lên lại sàn Upcom nhóe ^^

Hiện tại SME vẫn đang là cổ phiếu có giá trị thấp nhất khi bị hủy GD là 300 VND/ 1 cổ hé hé ^^, không biết em này lên sàn Upcom vào tháng 3 tới em nó sẽ lên tới 2.x hay 4.x ta ? ^^, cụ nào còn giữ SME chuẩn bị lồi mồm toắc mỏ rầu ^^