Hôm nọ lên đấu giá công ty may thăng long .ngồi cạnh mấy bác trong công ty tài chính dầu khí thấy các bác bàn tán về việc nhận ủy thác đấu giá lần đầu công ty hóa chất dầu khí. HAOPHU chi nghe phong phanh thấy nói Vốn Điều lệ hơn 1000 tỷ,vậy mọi người ở diễn đàn có thông tin hoặc địa chỉvề chú này post lên cho anh em được nhờ nhé.


rât mong sự đóng góp.


thân :haophu