Nghe nói Cty CP Giấy Viễn Đông chuẩn bị niêm yết hả các bác?


Các bác có thông tin gì về công ty này cho em xin với, em đang muốn sưu tầm một số cp của các anh sắp lên sàn cuối năm nay, hy vọng kiếm ít cho cha mẹ già vào cuối năm nay khi nhà nước cho mở thêm room...


Giúp em với nghe các bác