Các chiến hữu ơi,
Có ai biết giá thằng này khỏang bao nhiêu không?? Tui muốn năm một ít OTC
Tháng trước có người kêu 2000 giá 18 thấy cao quá. Chia cổ tức quý 4 xong nó đòi 20. Giờ lại đòi 22.
Có ai có thông tin gì về thằng này có thế chia sẽ một ít không?
Xin đa ta trước
CHUC MỘT NĂM MỚI THÀNH CÔNG VÀ THÀNH CÔNG