Ta
nên làm gì trước tình hình VND và USD đang thừa mứa trên thị trường .
Tại sao nhà nước lại rút VNĐ về dự trữ mà không dự trữ vàng hay ngoại
tệ ? Có phải là hiện tại tiền đồng đang lưu hành bên ngoài khá nhiều
không ? Nó nằm trong ngân hàng hay là ở trong dân ??? Nếu lượng tiền
lớn đang nằm ở trong ngân hàng thì nhà nước còn lo gì ???

Điều
mà chúng ta cần làm bây giờ là dùng VNĐ mua hết lượng USD .Số USD đó
một phần đem vào dự trữ ngoại tệ , một phần nhập máy móc công nghệ ,
một phần nhập những mặt hàng cần thiết trong nước đang thiếu ảnh hưởng
đến sản xuất và đời sống của người dân như xăng dầu , phôi thép ,
......đương nhiên những gì chúng
ta cần thiết thì chúng ta phải nhập , đừng quan trọng chuyện nhập siêu
hay xuất siêu , trước hết nhu cầu cần thì cứ nhập vì chúng ta đang thừa
USD . Nhập những cái đó về bán lại cho dân , thu hồi lại VNĐ .

Việc
làm này có cái lợi là tống khứ bớt USD đang thừa và thu lại VNĐ đang
thừa trên thị trường . Góp phần ổn định tiền tệ , bình ổn giá cả và
chống lạm phát .