- Wow, thị trường mới khởi sắc tí mà đã nghẽn lệnh rồi, sáng nay mình đặt ATO tại VCBS từ 8h:35 mà bị hủy do không nhập lệnh kịp mới đau chứ [:'(].
- Có thể chữa cháy bằng các nhờ người đứng tên tài khoản tại CTCK khác rồi ủy quyền cho mình nhưng cũng lôi thôi lắm, sao mình ko làm như thông lệ quốc tế nhỉ?