Chào các cụ... em là mem mới tập tành vào con đường nghiện ngập,
các cụ cho em hỏi hai quả FCM và FCN có gì hót mà nó chạy kinh thế