Trao đổi với Ts D - Cố vấn cao cấp của chính phủ về vấn đề này chúng tôi
xin trích dẫn một số điểm nhấn sau:Pv:Xin ông cho biết ý kiến về việc đánh thuế thu nhập từ đầu tư CKTrả lời:Ở các nước mà TTCK phát triển thì việc đánh thuế thu nhập từ chứng khoán
cũng vô cùng phức tạp và thu nhập cho ngân sách quốc gia từ nguồn này cũng được
cân nhắc hết sức kỹ lưỡng và đặc biệt chỉ thu từ những khoản hoàn toàn có khả năng
tính toán đượcCòn với đặc thù ở các nước mà các chính sách an sinh xã hội tương đối
thấp, đặc biệt chưa có các quỹ trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm rủi ro thì vấn đề
thuế thu nhập từ chứng khoán là điều bất khả thi. Điều này có thể được lý giải
bởi một số khó khăn như sau:-
Nếu các công ty niêm yết phát
triển ổn định và trả cổ tức đều đặn hàng năm cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm
thì phải có căn cứ rất rõ ràng để so sánh với mức cổ tức mà NĐT nhận được theo
giá mua. Tuy nhiên mức cổ tức mà NĐT nhận được nếu tham chiếu theo giá mua này
thấp hơn rất nhiều lần so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Vậy nếu so sánh theo tiêu chí này thì chỉ có các cổ đông sáng
lập là phải chịu thuế và điều này liệu có khả thi .-
Tương tự như vậy với trường hợp
cổ phiếu thưởng. Vì về bản chất tất cả các hình thức thưởng hay tách gộp đều không
thay đổi đến giá trị doanh nghiệp và lợi ích của NĐT và doanh nghiệp không thay
đổi. Vậy căn cứ gì để đánh thuế từ nguồn này-
Một vấn đề nữa là TTCK là rủi
ro rất lớn.Có thể phần nhiều các nhà đầu tư đều thua lỗ thì lấy đâu ra thu nhập
mà đánh thuế ...-
Tóm lại nếu có đánh thuế thì
các cơ quan chỉ đề nghị đánh thuế từ chuyển nhượng cổ phần. Tuy nhiên điều này
cũng hết sức khó khăn và phi lý vì hiện nay việc chuyển nhượng này cũng là chịu
một khoản phí quá cao rồiPv: Xin cảm ơn ông và chúc sức khỏe mong ông có những đóng góp to lớn vào
các vấn đề phát triển kinh kế xã hội của đất nước.