TÌnh hình là em đang mở tk ở BSC , khách hàng thì ngày càng đông nhưng chất lượng dịch vụ thì ngày càng đi xuống[:S] , các bác cho em vài ý kiến tham khảo xem bi giờ nên mở Tk ở công ty nào nhỉ ( em ở Hà Nội ) . many thanks [[IMG]images/smilies/wink.gif[/IMG]]