Mới đây, Hastc có thông báo những doanh nghiệp nào làm thủ tục chuyển sàn sau ngày 31.12.2006 sẽ ko được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế, điều này cho thấy:

- Cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán đang có những câu hỏi cần giải đáp về mặt phân cấp thị trường và quản lý
- Thứ hai, trong thông báo của họ không nêu ra cơ sở pháp lý, vậy thì cơ sở pháp lý ở đâu.

Theo tôi nhớ, trong Luật Chứng khoán không có điều nào nhắc tới việc này. Vậy thì cơ sở pháp lý đâu.

Coi chừng các doanh nghiệp kiện phải đền thì chít.