Kính gửi các anh chị hội viên trên diễn đàn,

Em là hội viên mới tham gia diễn đàn nên cũng chưa biết gì nhiều về diễn đàn này mà mới chỉ tình cờ thấy một đề tài em đang quan tâm nên vội nhảy vào luôn. Trước hết em xin kính các anh chị hội viên một ly cà phê nóng gọi là lễ ra mắt ạ.

Em hiện giờ đang chuẩn bị làm đề tài về lĩnh vực tài chính và em đang gặp khó khăn về tài liệu quá. Em không biết tìm các báo cáo tài chính, các bản cân đối kế toán của các công ty ở đâu cả. Mà đề tài của em rất phụ thuộc vào số liệu này. Nếu không có số liệu thì chưa thể có đề tài. Chán quá [IMG]images/smilies/frown.gif[/IMG]!!! Em rất mong các anh chị có thông tin về báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán thì chỉ cho em .

Em dự định sẽ tìm số liệu kế toán của khoảng 30 công ty Việt Nam và so sánh với
các công ty bên Đài Loan.

Nếu có thể thì em muốn tìm số liệu về ngành
dệt và thực phẩm để phân tích. Em sẽ dựa trên số liệu sẵn có để lựa chọn một
trong hai ngành này.

Về số liệu thì em cần số liệu của tất cả các số
liệu của các báo cáo tài chính (financial statements):

1- Bảng cân đối
kế toán - Balance sheet
2- Bảng cân đối kết quả hoạt động kinh doanh -
Income statement
3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Statement of Cash Flow (em
rất cần bảng này ạ)
4- Báo cáo tình hình vốn cổ đông - (Statement of Owners'
Equity) (nếu là công ty cổ phần)

Nếu có thể có các bác, hay anh chị nào
có trang web tập hợp các số liệu tài chính của các công ty của một nước nào đó
hay của nhiều nước thì em rất mong hãy chỉ giúp em. (em hy vọng là nó có sẵn
phần tiếng Anh vì em chỉ đọc được tiếng Anh và ... tiếng Việt thui)

Thực
sự giờ em đang gặp khó khăn quá, thời gian lại gấp. Nếu các anh chị có, mà không
tiện gửi lên diễn đàn thì xin gửi về địa chỉ của em là :

[email="minhph273@yahoo.com">minhph273@yahoo.com hoặc