mới gia nhập thị trường, muốn mời các sư huynh 1 chầu cafe