Xin hỏi các bác hiện nay có bao nhiêu nhà ĐTNN đầu tư vào TTCK VN? trong đó có bao nhiêu NĐTNN là tổ chức?


Em muốn biết bọn tổ chức nó nắm giữ bao nhiêu loại CK và số lượng nắm giữ thì tìm ở đâu các bác nhỉ??


Ko biết bọn này có bao nhiêu mà làm em khổ thế![[IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]]