Mấy hôm nay xôn xao rất nhiều về quỹ ETF nội, mà em chưa rõ đầu tư như thế nào?
Mới bán được miếng đất định kiếm kênh đầu tư. Nghe mọi người bàn nhiều về những lợi ích của ETF? Không biết cách thức đầu tư như thế nào nhỉ? Mọi người chỉ giáo cho em với [IMG]images/smilies/wink.gif[/IMG]