em mới học về chứng khoáng , gặp một vấn đề không hiểu . Hy vọng được mọi người giải đáp
Q : Trong khớp lệnh liên tục, Nếu vào lúc 9h15 có lệnh mua 5000 cp với giá 119. Sau đó vào lúc 9h16 có lệnh bán 1000cp với giá 114. Hỏi giá giao dịch là bao nhiêu ???. Giá giao dịch có khác đi không nếu vào 9h16 có lệnh bán là 6000cp với giá 114 hoặc 5000cp với giá 114 ????
Thắc mắc : Vậy dựa vào nguyên tắc gì để xác định giá giao dịch ????
Cảm ơn mọi người