THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH :
- SẢN PHẨM: CỔ PHIẾU, HÀNG HÓA, NGOẠI TỆ, CHỈ SỐ, TRÁI PHIẾU
- THANH KHOẢN: T+0
- THỊ TRƯỜNG 2 CHIỀU (BÁN KHỐNG)
- THÔNG TIN MINH BẠCH

Để tìm hiểu kỹ hơn về chứng khoán phái sinh quốc tế và kế hoạch đầu tư dựa vào những ưu điểm của thị trường liên hệ: Ms Lan: 09013 666 71 (zalo)