Bán 430cp VAB, giá 8,500,000/cp. Được hưởng cp thưởng và quyền mua cp ưu đãi. Liệnhệ 0913913858