Soi các doanh nghiệp thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc kỳ 1.
KSD: việc Mỹ áp chống bán phá giá các sản phẩm của KSD coi như một đòn chí mạng gần như kiệt quệ, tiếp sau đó các quý lỗ rất lớn so với vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đột nhiên quý 3 năm nay có lợi nhuận rất ấn tượng hơn 1.4 tỷ * nếu điều này đúng như báo cáo của doanh nghiệp cùng với hiệp định TPP được thông qua. Sẽ là sự quật khởi của KSD.
Khuyến nghị: tiếp tục theo dỏi, nhà đầu tư nếu đang giữ KSD, tuyệt đối kg cắt lỗ.