Nhà đầu tư vui lòng tham khảo bài viết tốt nhất Tại web
<font face="&quot">www.cuocsongtotdephon.vn

Thị trường đã có phiên biến động nhẹ trên hai sàn với Vnindex tăng 1.11 đạt 511.23 điểm. Hnxindex tăng 0.03 đạt 66.12 điểm. Thị trường vẫn khá tốt, tâm lý nhà đầu tư tích cực


Tuy nhiên, khối lượng chưa đủ để vượt được vùng 513-515 và 66.5 điểm.

Nhìn chung, dòng tiền khả năng sẽ tiếp tục luân chuyển. Từng mã tăng và điều chỉnh, thị trường tích lũy để bứt phá cao hơn với tâm điểm hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs và chốt lời của nhà đầu tư tác động đơn lẻ đến từng cổ phiếu.


Chính vì vậy, việc nắm giữ cổ phiếu chủ đạo tiếp tục duy trì.


Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét chốt bớt các mã thuần về đầu cơ có khối lượng giao dịch tăng mạnh ( lực bán cao) tại vùng giá cao nhất đợt tăng rồi tương ứng với vùng 513-66 của thị trường. Hoặc khi thị trường giảm dưới 511 với áp lực bán gia tăng.


Để chuẩn bị nguồn lực lựa chọn chủ động các mã có yếu tố cơ bản và tăng tốt cùng thị trường tại vùng giá hợp lý khi nhà đầu tư chốt lời.
</font>