Cần bán 100 trái phiếu chuyển đổi SSI (3 Loại) với giá hấp dẫn 860.000 Đ/TP và 150 trái phiếu chuyển đổi Ngân HàngTMCP SCB (chuyển đổi vào 12/2007) với giá hấp dẫn 6.800.000 Đ/TP .Đã có sổ, thủ tục nhanh gọn . Liên hệ: 0903.632861 (HCMC)