Em vừa mới bắt đầu tìm hiểu về CK. Bác nào có kinh nghiệm hãy truyền cho em với! Cảm ơn các Bác lắm!


Bác nào có bán CP của Ngân hàng Thái Bình Dương xin liên hệ số 0989.18.49.46, rất thiện ý!