Mình mới tập tành ck nên nhiều điều không rõ, nhờ mọi người chỉ giáo dùm.
Ví dụ, bước đầu để xác định cp vào VN30 index là dựa vào: "vốn hóa trung bình hàng ngày của cp trong 6tháng"? nghĩa là sao ạ? Theo mình hiểu, vd là PPC đi, giá đóng cửa 30/6 là 20.4 và vốn hóa hôm nay đạt 6.490tỷ đồng. Thì số 6.490 đó có phải là vốn hóa hôm nay ko ạ?