Tập đoàn hóa dầu lớn nhất Trung quốc và nằm top 5 thế giới sắp tiến hành chia cổ tức khủng vào ngày 15/6. Liên hệ ngay Ms Phương 0901 435 554 hoặc qua email: minhphuong.200990@gmail.com để nhận được cập nhật về thương vụ cụ thể và cách thức kiếm lợi nhuận