Chương trình IB tại FirewoodFX khá đơn giản và rõ ràng. Khách hàng được giới thiệu giao dịch tại FirewoodFX, mỗi lot giao dịch được đóng của khách hàng thì đối tác sẽ nhận tiền từ FirewoodFX. Đây là mỗi quan hệ hai bên cùng có lợi.

Số tiền đối tác (tiền rebate) nhận được từ FirewoodFX lên đến 10$/lot tùy theo cấp bậc đối tác.

Nếu bạn đăng ký làm Affiliate thì:
• Nhận rebate được 1.5$/ lot đối với tài khoản Micro Account.
• Nhận rebate được 5$/lot đối với tài khoản Standard Account.

Nếu bạn đăng ký là IB thì:
• Nhận rebate được 1.7$/ lot đối với tài khoản Micro Account.
• Nhận rebate được 7$/lot đối với tài khoản Standard Account.
• Nhận rebate được 1$/lot đối với tài khoản Premium Account.
• Nhận rebate được 7$/lot đối với tài khoản PAMM Account.
• Tối thiểu 10 khách hàng trong vòng 1 năm.

Nếu bạn đăng ký là VIP IB thì:
• Nhận rebate được 2$/lot đối với tài khoản Micro Account.
• Nhận rebate được 10$/lot đối với tài khoản Standard Account.
• Nhận rebate được 1$/lot đối với tài khoản Premium Account.
• Nhận rebate được 10$/lot đối với tài khoản PAMM Account.
• Tối thiểu 50 khách hàng trong vòng 1 năm.

Ví dụ:
Bạn là VIP IB, bạn có 60 khách hàng và mỗi khách hàng giao dịch được 10 lot mỗi tháng. Vậy số tiền rebate bạn nhận được là: 60 x 10 x 10 = 6000 USD.

Nếu bạn muốn đăng ký trở thành IB của FirewoodFX, bạn vui lòng liên hệ đến email: vietnam@firewoodfx.com

Chúng tôi luôn hoan nghênh chào đón bạn! [IMG]images/smilies/wink.gif[/IMG]