Hiện tại, FirewoodFX có hai loại toàn khoản: tài khoản standard và tài khoản premium.

1. Tài khoản standard:

- Nạp tối thiểu 10 USD
- Đòn bẩy lên đến 1:1000
- Giao dịch tối thiểu 0.01 lot
- Spread cố định, từ 2 pips.
- Stop out: 20%
- Được phép scapling/ EA/ hedge.
- Tài khoản không có phí swap/ phí qua đêm.
- Có chương trình bonus 20% và credit bonus 10$/lot lên đến 5000$

2. Tài khoản premium:

- Nạp tối thiểu: 100 USD
- Đòn bẩy lên đến 1:1000
- Spread cố định từ 1 pip.
- Giao dịch tối thiểu 0.1 lot
- Stop out 20%
- Tài khoản không có phí swap.
- Được phép scapling/EA/hedge.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TẠI FIREWOODFX NHÉ MỌI NGƯỜI [IMG]images/smilies/wink.gif[/IMG][IMG]images/smilies/wink.gif[/IMG][IMG]images/smilies/wink.gif[/IMG]
Liên hệ:

Email: vietnam@firewoodfx.com