Một cơ hội duy nhất! Hãy tham gia trading cùng với FBS!

Mở tài khoản Cent với FBS và nhận ngay 5 USD Bonus!

Bắt đầu Trading ngay lập tức!

Không hạn chế rút lợi nhuận!

Làm thế nào để nhận 5 USD bonus?

1. Mở tài khoản “Cent”
2. Xác minh Khu vực cá nhân của bạn
Xác minh Khu vực cá nhân cần cho hoạt động an toàn, để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân được giữ ở FBS và để ngăn chặn rút tiền từ các tài khoản không bị cản trở.
3. Kết nối tài khoản Facebook của bạn ở khu vực cá nhân FBS
4. “Like” trang fans pages của chúng tôi: FBS Markets Inc.
5. Click vào “Get 5 USD Bonus” trong khu vực cá nhân.
Chúng tôi hy vọng rằng kinh doanh trên một tài khoản tiền thưởng cho phép bạn thử các lợi thế và trở thành một điểm khởi đầu cho sự hợp tác thành công của chúng tôi!

Chi tiết: http://www.fbs.com/vi/5usd-cash-reward