Lần này CP làm quyết liệt quá, áp dụng trong năm nay luôn
Giảm 50% thuế GTGT khi thuê, mua nhà ở xã hội


4:24 PM, 20/05/2013
(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Chính phủ được quy định tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) trình Quốc hội tại kỳ họp lần thứ 5.
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Gi...135/169085.vgp