Kính chào quý NĐT, vào ngày 15/11/2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Đỉnh Phong (DPG) sẽ tổ chức một buổi hội thảo nhằm chia sẻ những kiến thức về giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.

Những NĐT nên tham gia để hiểu thêm về thị trường hàng hóa và cũng là tạo điều kiện để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình!