Theo vietstock Đã thông kê :

VS-LBR VN (chỉ số Large Block Ratio tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang tăng trở lại và duy trì mức 85%, chứng tỏ nhà đầu lớn tham gia mạnh vào thị trường.

EMA 5 ngày của VS-LBR VN đang ở mức 68%. Đây là mức cao và nó cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tham gia mạnh vào thị trường, nếu tính trong 5 phiên gần nhất.


Thường chỉ số giao dịch lô lớn tăng cho thấy năm ngày này nhà đầu tư lớn đã quay lại thị trường và gom hàng đánh lên ; Nhưng thị trường đang giảm thanh khoản chứng tỏ nhà đầu tư nhỏ đang đứng ngoài ; Nếu chỉ số VS-LBR tiếp tục tăng khả năng nhà đầu tư lớn sẽ kéo Index vượt 500 điểm trong tuần sau , khi đó nhà đầu tư nhỏ lại vào hàng và tiếp tục ăn củ xả (?). Hiện nhà đầu tư lớn đang vào hàng mạnh nhiều mã đầu cơ như LCG,VIS,BMI....

18/4/2013 nhà đầu tư lớn sẽ tiếp tục dẫn dắt INDEX về 500 điểm có thể vượt 500 điểm vào tuần sau.

Có lẽ hưởng ứng con sóng ngắn này là nhóm cổ phiếu BĐS mà chiều nay đã le lói tín hiệu tăng NTL,DIG,KDH,LCG,ICG,UIC,PVX,FLC,HAG.....