Em chào anh chị ạ,
Hiện em đang làm khảo sát về các mô hình định giá ở Việt Nam, phục vụ cho bài luận văn của em ạ. Anh chị có thể vui lòng điền giúp em thông tin trong khảo sát bên dưới với ạ. Em chân thành cảm ơn anh chị ạ.
https://docs.google.com/forms/d/1SO6...?usp=send_form