chào mọi người e đang tìm hiểu về chứng quyền. gv yêu cầu tìm hiểu về các loại chứng quyền niêm yết trên sàn. e k hiểu lắm mong đc mọi người giúp đỡ ạ