Thị trường giờ mới chính thức vào thân cá, nhớ là chỉ mới bắt đầu vào thân cá thơi

Hẹn các bạn qua tết gặp lại. Giờ mọi sự phân tích có lẽ hay hơn là đầu tư đặc mục tiều kỳ vọng về index540. Lướt sóng phần đông lúc này gần như ít hiệu quả.
Chúc mọi người có cái tết vui vể