CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) công bố báo cáo tài chính quý 3/2013 với doanh thu thuần 134.5 tỷ đồng, giảm 23% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 19 tỷ đồng, cũng giảm 12%, ứng với EPS ở mức 1,670 đồng.


Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu doanh thu thuần 418 tỷ đồng, giảm 21%. Lợi nhuận sau thuế 51 tỷ đồng, giảm 31%. EPS đạt 4,565 đồng.


Trong kỳ, hoạt động kinh doanh thủy sản mang về cho ABT 44 tỷ đồng lãi trước thuế, kinh doanh thép 1 tỷ đồng và hoạt động tài chính 6 tỷ đồng.


Đến 30/09/2013, ABT đầu tư tổng cộng 4,884,078 cp vào 13 doanh nghiệp, tăng gấp đôi so với hồi đầu năm, với tổng trị giá 57.3 tỷ đồng.
20131015-ABT-DINH CHINH BCTC Q3 2013.pdf