Chào mọi người,
Cho mình hỏi một vài khái niệm mình chưa hiểu nhé
Theo em hiểu ngày GDKHQ là ngày xác định mốc cổ đông nắm giữ cp được tham gia đại hội phải ko? vậy mốc này không liên quan tới việc chia cổ tức?

Ngày nào sẽ xác định ai nắm giữ cp được chia cổ tức? Ngày này người ta gọi là gì mấy bác? Ngày này xác định ntn vậy?

Lấy vd BID sắp ĐHCĐ vậy ngày GDKHQ và ngày chia cổ tức là ngày nào vậy mấy bác?

Thank you [IMG]images/smilies/frown.gif[/IMG]