có những cái tít như "VNM: Lãi tăng một phần nhờ hoàn nhập dự phòng"
hay "VIG Quý II lãi nhiều nhờ hoàn nhập dự phòng"

tớ chỉ mới hiểu sơ được ý nghĩa đơn giản nhất của trích lập và hoàn nhập dự phòng
nhưng lại ko thể hiểu vì sao hoàn nhập dự phòng lại tạo ra lãi??
bạn nào có thể viết vài chữ để giúp tớ hiểu được ko [IMG]images/smilies/biggrin.gif[/IMG]
xin tks trước!