Mình vào chủ đề chính luôn.. Mình đang tìm tài liệu về thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể như sau:

Tài liệu về: - Bối cảnh và đặc điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm cả chứng khoán và các sản phẩm được giao dịch.
- Quy định của thị trường chứng khoán bao gồm : quy định; khuôn khổ pháp lý; cấp độ điều chỉnh, chất lượng điều chỉnh; thách thức quy định và các sự kiện đáng chú ý gần đây như thất bại của điều chỉnh ( quy định), lạm dụng và vụ bê bối.

MÌnh cần tài liệu để viết bài so sánh giữa England và Việt Nam.
Mong mọi người giúp đỡ mình. Cảm ơn Rất nhiều.