Mình có 1000cp FLC và được quyền mua 1000cp với giá 10k/cp.
Vậy nếu mình mua hết 1000cp đó thì giá sẽ là 10triệu.
Vậy cho mình hỏi:
1) Sau bao lâu thì cp đó về tài khoản của mình?
2) Mình có được quyền tự do chuyển nhượng không?
3) Thị giá của FLC bây giờ là 13.5k. Giả sử sau 1thời gian cp về tài khoản, thì cái ngày cp về, giá của FLC có bị ...chia đôi không?
Cám ơn mọi người rất nhiều.