Theo mình nghĩ thì bạn có thể kéo giá trung bình xuống nếu bạn đã nghiên cứu kĩ cổ phiếu của công ty đó (tình hình tài chính, các chỉ tiêu, ban lãnh đạo, ...) và các chỉ tiêu đó không thay đổi nhưng cổ phiếu vẫn tiếp tục xuống giá. Có thể chỉ là tâm lý đám đông nhất thời. Và bạn có thể gia tăng lợi nhuận bằng cách mua thêm vào.

Nhưng cách làm đó cũng có rất nhiều rủi ro, bởi bạn không thể nào biết cổ phiếu đó rớt đến khi nào và đến mức độ nào.

Tốt nhất là nên tạm thời đứng ngoài quan sát khi giá cổ phiếu xuống và có thể tiến hành mua kéo giá xuống khi thấy giá cổ phiếu đó đã ổn định trở lại.