Hi, cho mình hỏi quy định về điều chỉnh thị giá cổ phiếu trong trường hợp kết luận thuế thay đổi về lợi nhuận sau thuế của DN như cổ phiếu BMP vừa rồi theo kết luận thuế sẽ phải nộp bổ sung thuế do không được hưởng ưu đãi thuế. Khi đó BV doanh nghiệp sẽ giảm tương ứng, thì thị giá cổ phiếu có mặc nhiên giảm đi không.