Thân gửi các chiến hữu,

Diễn biến TTCK tuần này có thể khiến cho người lạc quan nhất phải dao động. Khó khăn, rủi ro đến từ mọi phía, từ bên trong đến bên ngoài. Nhưng theo nhận định của cá nhân VNINDEX500 thì đây là một cơ hội rất lớn.

Cúng ta hãy là những nhà đầu tư trung hạn. Đừng quan tâm đến các chỉ số thị trường theo từng ngày nữa. Chúng ta hãy cùng nhau lựa chọn ra những cổ phiếu tiềm năng nhất, với các tiêu chí tốt nhất để "đầu tư" theo đúng nghĩa của nó.

Tất nhiên, mỗi người sẽ có suy nghĩ và lựa chọn khác nhau. Hãy cùng nhau "nhận dạng" nhé các chiến hữu.

Sàn Ho: LAF, DIC, QCG, HAG, GTT.

Sàn Ha: S96, STP, PGS, PVX, SHN.

<font size="4"><font color="blue">Trân trọng mời các Bác ném đá.
</font></font>