Ngoài lĩnh vực bất động sản, đại diện một số quỹ đầu tư khác cũng tỏ ra lạc quan về dòng vốn đầu tư gián tiếp vào lĩnh vực bán lẻ, phân phối... năm 2011.

Giải thích cho nhận định lạc quan về khuynh hướng đầu tư gián tiếp năm nay, đặc biệt là từ Nhật Bản, ông Hồ Văn Tuyên - phó giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn - Mekong - cho biết đang thực hiện tư vấn cho nhiều doanh nhân Nhật đầu tư vào các công ty VN. “Tôi không thể tiết lộ chi tiết của doanh nghiệp (DN) nhưng các lĩnh vực bán lẻ, phân phối, sản xuất trong ngành nông nghiệp đang rất được các DN Nhật...>>Xem tiếp