Bộ phim hoạt hình ngắn Dưới bóng cây đã trở thành một “hiện tượng” trong cộng đồng mạng với đa số nhận xét rất tích cực, và đáng nói hơn, đây là một sản phẩm của những bạn sinh viên Việt vẫn đang còn ngồi trên ghế giảng đường.

<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" data="http://www.youtube.<a href=" http://finance.vietstock.vn/com-ctcp-vat-tu-xang-dau.htm"="" target="_blank">com/v/7pbHLAIFi0A">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7pbHLAIFi0A">
<param name="wmode" value="transparent">
</object>