Như tiêu đề ạ,hiện tại em đang bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán,nhưng không biết tính lãi lổ như thế nào.Không biết em nghỉ như thế này thì sao nữa:
Vd e có 10.000đ em mua 8cp giá 1000đ nếu như giá rớt xuống còn 900đ vậy là tài sản em còn lại 2000đ cộng với 8cp x 900đ , vậy tron quá trình lỗ này em có còn bị trừ lổ gì nữa trong số tiền 2000đ còn dư ban đầu hay không?.Nếu không bị trừ thì em có thể cứ để đó chò nó lên 1100đ rồi bán cũng được mà? Mong các anh chị chỉ cho em