Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT của MSN sẽ tạm thời giữ vị trí Tổng giám đốc điều hành. Còn ông Madhur Maini, Tổng Giám đốc điều hành của MSN trong 5 năm qua, sẽ đảm nhận vai trò mới là Chủ tịch HĐQT của Masan Consumer Holdings và Phó Chủ tịch HĐQT của Masan Resources.

Ông Madhur sẽ chỉ đạo việc thành lập và phát triển của Masan Consumer Holdings với tầm nhìn là xây dựng nền tảng ngành hàng tiêu dùng sâu và rộng hơn. Ngay sau khi được thành lập, Masan Consumer Holdings sẽ sở hữu cổ phần của hai công ty con là Masan Consumer and Masan Consumer Ventures, công ty mới sẽ được thành lập và được sở hữu 100% bởi Masan Consumer Holdings.


<font face="&quot">http://vietstock.vn/2013/07/masan-to...214-307905.htm
</font>